Opstijgend vocht

Overdracht vanuit de bodem in oude gebouwen gebruikte materialen zoals gestampte leem, beton, zand of baksteenmetselwerk worden vaak op geen enkele wijze tegen het aangrenzende vocht beschermd. Ongehinderd vindt opname van vocht plaats. Zouten in de bodem en het metselwerk van nature voorkomende minerale zouten worden door het vochtcontact opgelost en getransporteerd.

Capillaire werking

Een fijn netwerk van onderling verbonden kleine holten in de microstructuur van de steen of voeg zorgt voor een optimale spreiding van het binnengedrongen vocht in alle richtingen. Dit is niet alleen in de onderste laag, maar ook in de hogere gedeelten van de muur. Bij gunstige omstandigheden zoals capillair stelsel, aanwezige zoutoplossing en viscositeit kan het vocht enkele meters stijgen.

Verdamping

Als vocht in het metselwerk aan de oppervlakte komt wordt het geleidelijk verdampt, en dus afgevoerd. Dit niet leidt tot uitdroging, maar eerder tot het tegenovergestelde: Nieuw vocht wordt ingetrokken. Vochtig metselwerk wordt regelrecht van zout doortrokken. Bij verdamping scheiden zich de H2O-moleculen van de meegevoerde zoutkristallen. Deze kunnen door de circulerende lucht niet opgenomen worden, blijven achter en kristalliseren door vochtverlies uit. Afhankelijk van de dichtheid van de oppervlakte van de muur kan de binnenlucht daardoor meer of juist minder diep penetreren in het muurwerk. In een open structuur zoals bij bv. kalkcementmortel, vindt de kristallisatie op of zelfs in het gips plaats.

Temperatuurverloop

Vochtig metselwerk kent een goede geleiding. Dit betekent dat buitentemperaturen bijna ongewijzigd aangenomen worden door de muur. De overgang naar de verwarmde, warme lucht binnenshuis creëert een hoog temperatuurverschil tussen muur en binnenlucht. De aan de muur grenzende lucht wordt daardoor afgekoeld. Sterk afgekoelde lucht geeft zijn vocht vrij. Afhankelijk van de relatieve vochtigheid in de lucht en het dauwpunt, kan dit leiden tot condensatie en neerslag van vocht aan de muur. Dit is een ideale voedingsbodem voor schimmels. Schimmels zijn uitermate schadelijk voor de gezondheid!

Ontstaan zoutafzetting

Vanwege de constante aanvulling van zoutkristallen worden steeds meer zoutkristallen gevormd en in de muur afgezet. Er komt ruimtegebrek in de poriën van de muur en expansie druk. 
Scheuren, gaten en afbrokkelen van het stucwerk en later in de voegen zijn het resultaat. 
Een proces van afbraak, dat als het niet wordt gestopt, het dragende gedeelte van een gebouw langzaam maar zeker vernietigd.

Indien je sporen ziet van opstijgend vocht, wacht dan niet langer en grijp onmiddelijk in! Hoe sneller je het aanpakt, hoe minder schade aan je woning en hoe minder groot de kost is om dit aan te pakken. Isobelle.be staat altijd voor je klaar! Neem met ons contact op via info@isobelle.be, onze chat bovenaan de website, op 0477/84.08.05 of via ons contactformulier.